Preventieve mediation/Verwachtingsmanagement

Het voorkomen van conflicten op de werkvloer zorgt voor rust in de organisatie en bespaart kosten op de langere termijn. Het uitspreken van verwachtingen voorkomt teleurstellingen en frustratie. 

Wat is preventieve mediation/verwachtingsmanagement?
En welke rol kan een externe vertrouwenspersoon spelen?

Preventieve mediation is nog niet zo bekend en wordt daarom nog niet vaak ingezet om conflicten te voorkomen, de harmonie te waarborgen… Het voorkomen van conflicten op de werkvloer zorgt voor rust in de organisatie en bespaart kosten op de langere termijn.

Waardoor ontstaan conflicten op de werkvloer
Conflicten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door verwachtingen die niet uitkomen of het niet nakomen van afspraken. Al zijn de conflicten nog zo klein, ze kunnen escaleren, met als gevolg ziekteverzuim, burn outs en een slechte arbeidsverhouding. Organisaties investeren veel in hun medewerkers met als doel een efficiënte goed lopende organisatie op te bouwen. Elk broeiend conflict is er daarom één teveel.

Onafhankelijk en neutraal klankbord
Preventieve mediation is bij uitstek geschikt om, voordat het conflict ontstaat, met de medewerkers in gesprek te gaan. Als preventief mediator kan ik het op mij nemen om met de medewerkers in gesprek te gaan. Ik doe dat onafhankelijk en geheel neutraal. Duidelijk en helder wordt de kwestie besproken en de uitkomst van het gesprek vastgelegd. Natuurlijk zijn er emoties. Dat is goed. Emoties moeten geuit kunnen worden. In emoties schuilen belangen die voor verdere ontwikkeling kunnen zorgen.

Een juiste communicatie is belangrijk binnen elke organisatie. Het luisteren naar elkaar, het durven zeggen wat je op je hart hebt en elkaar de ruimte geven zorgt ervoor dat het gezamenlijke belang prevaleert boven het individuele belang.

De rol van de externe vertrouwenspersoon, een zinvolle aanvulling op preventieve mediation

In een organisatie is vertrouwen van vitaal belang, de olie tussen de mensen en de processen. Meestal wordt er vanuit gegaan dat dit vertrouwen er is zonder er over te spreken maar komt dit voort omdat men bang is om het onderwerp aan te snijden omdat het leidt tot een ongewenste emotie of conflict, een sluimerende tijdbom onder de medewerkers ? Daarom is het goed dat de hulp van een externe vertrouwenspersoon ingeroepen kan worden. Deze persoon staat boven de relatie en kan door een neutrale en objectieve kijk ervoor zorgen dat vertrouwen een wederzijds belang dient.

Het inroepen van een externe vertrouwenspersoon is geen zwakte bod of een brevet van onvermogen. Nee, het is een zinvolle investering, een blijk van waardering aan het adres van de medewerkers. Uiteraard kan je het bij een desbetreffende manager neerleggen of een HR afdeling maar vaak hebben zij de kennis of tijd niet om dit te begeleiden of de neutraliteit wordt in twijfel getrokken.

 

Image

Wanneer is preventieve mediation inzetbaar?

Zodra mensen gaan samenwerken ontstaan er verwachtingen en liggen teleurstellingen op de loer. Denk aan een aannameproces, carrièreontwikkeling, promotie, degradatie, een fusie, samengaan van afdelingen of een start up. Ongeacht de arbeidsmarkt heeft de medewerker de intentie van toegevoegde waarde te willen zijn en een organisatie wil zorgen voor een plaats waar de medewerker zich kan ontwikkelen en betrokken voelt. Preventieve mediation is bij uitstek geschikt om dit plaats te laten vinden. De manier om de verwachtingen te managen. Zorgen voor harmonie.

Image

Hoe werkt preventieve mediation?

Door op afgesproken tijden in de organisatie aanwezig te zijn geven we de medewerkers de ruimte om harmonieverstoringen te melden. Met deze melding gaan we aan de slag door met de betrokken partijen het gesprek aan te gaan. Door gebruik te maken van de basistechniek mediation gaan we bewegen van standpunt tot wederzijds belang en zorgen we er voor dat het niet tot een conflict gaat leiden en het bedrijfsproces gaat verstoren.

Image

Wat is uw investering?

Voor preventieve mediation wordt een abonnementsvorm gehanteerd. u koopt een aantal uren per maand in en de prijs per maand wordt vastgesteld. Niet opgenomen uren zijn overdraagbaar naar de volgende maand. Ook kan er per traject geoffreerd worden, de prijs is dan afhankelijk van de aard van de preventieve mediation. Er dient een inschatting gemaakt te worden van de te besteden uren.  Bovengenoemde wordt besproken in een intakegesprek wat op individuele of gezamenlijke basis kan plaatsvinden.

Contact

Common Sense Mediations

Meer weten? Neem contact op via onderstaande gegevens of via het contactformulier!

E-mail
info@commonsensemediations.nl

Telefoon
+31 6 51 66 23 15

Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig!

Certificering

Common Sense Mediations is ingeschreven in de volgende registers.

Image
Image
Image
Image