Reguliere mediation

Het bemiddelen in conflicten op de werkvloer door het vinden van wederzijdse belangen, gericht op een oplossing.

Wat is reguliere mediation?

Reguliere mediation is een vorm van conflictbemiddeling, in de meeste gevallen, tussen twee partijen waarbij de mediator op een neutrale en onpartijdige wijze het proces begeleidt. Reguliere mediation heeft vele voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictbemiddeling. De traditionele vorm om conflicten op te lossen, bijvoorbeeld via de kantonrechter, kost vaak veel tijd en geld. Vaak heeft het een winnaar en verliezer. Dus beter voorkomen dan voor komen.

Zoeken naar wederzijdse belangen
Bij reguliere mediation draait het om vinden van wederzijdse belangen en vanuit hier het conflict op te lossen zodat iedere betrokken partij zich winnaar voelt. Ook het feit dat de partijen vrijwillig de stap willen maken om het conflict via een mediator op te lossen maakt de bereidwilligheid groter en de kosten lager. Bij de traditionele vorm ligt dit anders, hier wordt gebruik gemaakt van een afzonderlijke advocaat per betrokken partij waardoor de kosten zich gemakkelijk kunnen verdubbelen.

Een vertrouwelijke sfeer
Uiteraard is een essentieel beginsel van reguliere mediation de geheimhouding welke door de betrokken partijen wordt afgesproken. Hierdoor wordt de sfeer om vertrouwelijk en open met elkaar te kunnen praten aanzienlijk vergroot.

Image

Wanneer is reguliere mediation inzetbaar?

Zodra er sprake is van een conflict en komen de betrokken partijen er gezamenlijk niet uit dan is het tijd een mediator in te schakelen. Dit kan een conflict zijn op de werkvloer tussen de medewerkers onderling of tussen leidinggevende en medewerker maar ook management kan elkaar in de haren vliegen. Ook is het niet ondenkbaar dat een ondernemingsraad standpunten heeft waar een management het belang niet van inziet of andersom. Daarnaast kan een conflict ontstaan tussen de organisatie en externe partijen zoals de overheid, een klant of een leverancier. Tot slot is het inzetbaar bij exit-mediation. Hierbij bemiddelt de mediator om zorg te dragen dat de betrokken partijen op een nette en professionele manier uit elkaar gaan. Uiteraard zal er bij de medewerker sprake zijn van verdriet en onmacht, maar door goede begeleiding hoeft dit een nieuwe toekomst niet in de weg te staan.

Image

Hoe werkt reguliere mediation?

De betrokken partijen worden uitgenodigd om vrijwillig uitleg te geven over hun conflict. Daarna wordt er een weg gezocht om van standpunt tot belang te komen waar de betrokken partijen goedkeuring aan kunnen geven. Dit gaat door middel van onderhandelen en wel op een dusdanige manier dat iedere partij zich winnaar voelt. Het proces wordt afgesloten met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst door de betrokken partijen en de toekomst ligt weer open voor een vruchtbare samenwerking. Bij exit-mediation is dit ook het geval maar zullen de wegen zich scheiden.

Image

Wat is uw investering?

Voor de reguliere mediation wordt er een package deal gehanteerd. Hier dient er een schatting gemaakt te worden van de te bestreden uren welke afhankelijk is van de aard van de reguliere mediation. Bovengenoemde wordt besproken in een intakegesprek wat op individuele of gezamenlijke basis kan plaatsvinden.

Contact

Common Sense Mediations

Meer weten? Neem contact op via onderstaande gegevens of via het contactformulier!

E-mail
info@commonsensemediations.nl

Telefoon
+31 6 51 66 23 15

Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig
Ongeldig!

Certificering

Common Sense Mediations is ingeschreven in de volgende registers.

Image
Image
Image
Image